Revalidatietraject: in 4 stappen BACK IN ACTION

RugSupport is een gespecialiseerde praktijk voor patiënten met langdurige aanhoudende rug- en nekpijn zonder duidelijke oorzaak. Ons multidisciplinair team heeft ruime ervaring in het behandelen van patiënten met chronische pijn. Vanuit meerdere medische disciplines, waaronder een psychosomatische ergotherapeuten, een psychomotorische fysiotherapeut en een Manueel therapeut Msc.,  wordt onderzocht welke factoren een rol spelen bij de verschillende rug- en/of nekklachten. De visie van Rugsupport is dat ‘Een chronische klacht altijd een meerdimensionale aanpak nodig heeft’.

Voor wie is Rugsupport geschikt?

Een revalidatietraject van Rugsupport is wenselijk voor patiënten die niet verder komen, of niet de gewenste resultaten behalen binnen de eerste lijn zoals bijvoorbeeld de fysiotherapie of psychologie. Vaak zijn deze patiënten bij verschillende praktijken onder behandeling geweest zonder het gewenste resultaat.

Stap 1: de algemene intake.

De intake bij Rugsupport bestaat aan een bezoek aan onze hoofdbehandelaar. Binnen Rugsupport is dat een Manueel therapeut Msc. Deze heeft ervaring in het diagnostisch onderzoek van uw rug-, nek-, en bekkenklachten.

Binnen de intake zal er buiten een diagnostisch onderzoek ook geruime aandacht worden besteed aan vragenlijsten om zodoende een goed totaalbeeld te krijgen.

Stap 2: testen en meten.

Tijdens het meetmoment worden er door de hoofdbehandelaar fysieke testen afgenomen. Door het afnemen van deze testen bepalen we de beginsituatie.

Mobiliteitstest;

Rug- en nek inspanningstest.

Samen met u worden de testresultaten besproken en wordt er een persoonlijk behandelplan opgesteld.

Stap 3: revalidatieprogramma.

3 maanden; 2x per week.

Binnen Rugsupport maken wij gebruik van wetenschappelijk onderbouwde test- en meetapparatuur voor Rug- en Nekklachten. Op deze David Spine apparatuur kunnen we op een veilige en verantwoorde manier uw bewegingsuitslag en spierkracht meten. Middels een wereldwijde online database zal uw beginsituatie worden vergeleken met verzamelde data (leeftijd, geslacht, lengte)

De therapeut zal samen met u en met inzet van specialistische apparatuur een trainingsschema opstellen om veilig en verantwoord uw fysieke conditie en beweeglijkheid op te bouwen. De groepstraining vindt plaats in groepen van minimaal 2 en maximaal 6 personen.

Verder helpt de fysiotherapeut u om handelingen en activiteiten in het dagelijks leven, zoals zitten, staan, lopen en tillen, op een meer ontspannen en efficiëntere wijze uit te voeren. Elke training wordt bijgehouden door een software systeem zodat we kunnen monitoren welke vorderingen u maakt en kunnen bijsturen als dat noodzakelijk is.

Stap 4: de eindevaluatie.

Aan het einde van de drie maanden behandelcyclus doorloopt u samen met uw behandelaar de eindmeting.

De eindmeting bestaat uit:

  • Mobiliteitstest
  • Rug- inspanningstest

Samen met u worden de eindresultaten besproken en wordt er (indien nodig) een persoonlijk onderhoudsprogramma samengesteld om de komende jaren de resultaten te waarborgen.