Rugpijn

“De pijn in mijn rug zit er al jaren. Ben altijd een bezig persoon geweest. Drukke baan en veel bezigheden en activiteiten. Ik heb beter geleerd om met mijn klachten om te gaan. De juiste belasting dat is waar het om gaat.” Henk

Wat is rugpijn?

Rugpijn is een lichaamspijn die voorkomt in de rug of onderrug. Ongeveer de helft van de mensen krijgt tijdens het leven last van rugpijn. Rugklachten zijn een veel voorkomend probleem in Nederland. Circa 2,4 miljoen volwassenen in Nederland hebben (chronische) lage rugklachten, die minstens 3 maanden duren. De oorzaak van deze lage rugklachten is vaak niet bekend. Het functioneren in het dagelijks leven kan belemmerd worden doordat bijna iedere beweging pijnlijk is. In de meeste gevallen gaat de pijn uiteindelijk vanzelf weer over zonder medische ingreep.

Welke klachten?

Wij van Rugsupport richten ons vooral op patiënten met aspecifieke lage rugklachten (rugklachten zonder duidelijke oorzaak). Ook patiënten met bepaalde specifieke aandoeningen (hernia, wervelvernauwingen e.d.) kunnen met succes worden behandeld. Ons doel is om met u de pijn en bijkomende beperkingen in het dagelijks leven weg te nemen en de kans op herhaling te voorkomen! De huidige wetenschap laat zien dat dit het best bereikt kan worden met een multidisciplinaire en multimodale aanpak. Dit wil zeggen dat een combinatie van verschillende therapeuten (fysiotherapeut, manueel therapeut, ergotherapeut etc.) met verschillende therapieën (krachttraining, functionele training, manuele therapie etc.) er samen voor zullen zorgen dat uw klachten verminderen.

Specifieke aandoeningen

Specifieke lage rugklachten kunnen worden onderscheiden in een aantal categorieën. Het lumbosacraal radiculair syndroom is hiervan de bekendste. Dit wordt veroorzaakt door compressie van een zenuwwortel door een bepaalde structuur, zoals een tussenwervelschijf, wervelverschuiving of wervelvernauwing. Dit klachtenbeeld wordt gekenmerkt door uitstralende pijn in één of beide benen, al dan niet met neurologische prikkelingen (tintelingen, dofheid, krachtverlies) of neurologische uitvalsverschijnselen.