Over Rugsupport

Over Rugsupport

“Laat pijn niet de beperkende factor zijn, maar krijg zelf de regie weer in handen.”

RugSupport is een multidisciplinair Rug- Nek- en Bekken centrum. Iedere patiënt is uniek en heeft daarbij een persoonlijke hulpvraag. Daarom passen wij een behandeltraject altijd naar jouw wens en niveau aan.

Team met meerdere disciplines
RugSupport is gespecialiseerd in chronische problematieken aan de gehele wervelkolom. Je werkt met een eigen behandelteam onder leiding van jouw hoofdbehandelaar. In dat team werken verschillende disciplines nauw met elkaar samen, afhankelijk van jouw zorgvraag. Jouw revalidatiedoelstelling is bepalend voor de samenstelling van het team.

Behandelplan
Jouw hoofdbehandelaar maakt samen met jou een behandelplan. Hierin stemmen we de verschillende te volgen therapieën op elkaar af. Door deze aanpak kunnen onze behandelaars elkaar aanvullen, maar voornamelijk versterken.

Voortgang bespreken
Een keer per week bespreekt het behandelteam de voortgang van jouw behandeling. Jouw behandelaars bereiden deze bespreking voor en maken een rapport over het verloop van jouw behandeling. Dit rapport dient als leidraad voor het overleg. De hoofdbehandelaar bespreekt de uitkomst van het overleg met jou tijdens de tussenevaluatie en eindevaluatie.

Medisch dossier
We houden van alle cliënten een medisch dossier bij. Dit is noodzakelijk voor een goede behandeling. We gaan uiterst zorgvuldig om met jouw gegevens en voldoen aan alle regels van privacy en geheimhouding uit de Wet op de Bescherming Persoonsgegevens.