Communicatie en Verslaglegging

Communicatie en Verslaglegging

RugSupport is een praktijk gespecialiseerd in behandeling van volwassenen die lijden aan chronische rug- nek en/of bekkenklachten.

Belangrijke en kenmerkende aspecten van RugSupport

  • Binnen RugSupport kiezen we voor een actieve aanpak t.a.v. van de klachten. Geen tot minimalistische behandelbank therapie. 
  • We verplaatsen ons in de patiënt en oefenen van een geïsoleerde setting (apparatuur) naar een vrije setting (materialen) naar uiteindelijk dagelijkse situaties, zoals met de hond wandelen (ADL).
  • Een chronische klacht vraagt om een meerdimensionale (holistische) aanpak. Om de patiënt de juiste tools te kunnen geven voor een ‘therapievrij leven’ wordt buiten de oefentherapie tevens gekeken naar in stand houdende factoren.  
  • Pijneducatie is een belangrijke pijler binnen onze revalidatietrajecten. Het leren omgaan en de acceptatie van klachten is binnen onze setting een continu proces.
  • Binnen RugSupport werken vaak meerdere disciplines samen binnen één behandelplan. Afhankelijk van de hulpvraag van de patiënt zullen we een indeling maken en de intensiteit van het behandeltraject bepalen. 
  • Tijdens onze revalidatietrajecten staat de patiënt centraal en wordt er gewerkt met wetenschappelijke richtlijnen en methodieken.
  • In overleg met de patiënten streven we ernaar om tijdig te corresponderen met onze verwijzers. Tijdens de intake plannen we samen met de patiënt terugkoppelingen in om zodoende de communicatie te bevorderen.