Over Rugsupport

Over Rugsupport

Een actieve benadering van chronische pijn. Dat is wat RugSupport anders maakt. Binnen RugSupport kiezen we niet voor losse behandelingen, maar voor duidelijke trajecten met oog voor pijneducatie, actieve oefentherapie en bewezen therapieën voor chronische pijn zoals o.a. graded activity.

Leren omgaan met klachten 

De visie van Rugsupport is dat chronische klachten te veel op de behandelbank behandeld worden, terwijl dat weinig of geen effect heeft. Het gaat volgens Rugsupport om mensen te leren omgaan met klachten. Oefentherapie, oefeningen doen en het vertrouwen in bijvoorbeeld je rug en nek terug krijgen. Soms raak je het vertrouwen in je eigen lijf kwijt door langdurige klachten. Als je te veel bezig bent met de pijngebieden dan ben je erg sensitief.  Dit vertrouwen wil Rugsupport herstellen door begeleiding en verschillende behandelingen. Mede door de veilige manier van de David Spine techniek.

Het belang van beweging
RugSupport richt zich met name op patiënten met wervelkolom-gerelateerde pijnklachten (WPN 1 en 2). We vinden het belangrijk om het verschil te maken in onze actieve benadering. Cijfers laten zien dat ongeveer 50% van de Nederlanders met chronische pijn niet voldoende beweegt voor de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB). RugSupport wil patiënten activeren en het belang van gezond bewegen laten inzien.