Over Rugsupport

Concept

Rugsupport; een multidisciplinair Rug- Nek- en Bekken centrum. Ontstaan vanuit het idee dat iedere patiënt uniek is en een behandeltraject wenst op zijn eigen niveau.

U werkt met een eigen behandelteam onder leiding van uw hoofd behandelaar. In dat team werken alle disciplines die voor u nodig zijn nauw met elkaar samen. Uw revalidatiedoelstelling is bepalend voor de samenstelling van het team.

Uw hoofd behandelaar maakt in samenspraak met u een behandelplan, waarin de verschillende te volgen therapieën op elkaar zijn afgestemd. Hierdoor kunnen onze behandelaars elkaar aanvullen en versterken.

Eenmaal per week bespreekt het behandelteam de voortgang van uw behandeling. Uw behandelaars bereiden deze bespreking voor en maken een rapport over het verloop van uw behandeling. Dit rapport dient als leidraad voor het overleg. De hoofd behandelaar bespreekt de uitkomst van het overleg met u tijdens de tussenevaluatie en eindevaluatie.

We houden van alle cliënten een medisch dossier bij. Dit is noodzakelijk voor een goede behandeling. We gaan uiterst zorgvuldig om met uw gegevens en voldoen aan alle regels van privacy en geheimhouding uit de Wet op de Bescherming Persoonsgegevens.

Praktijk impressie